Chính sách đổi trả

 • Điều kiện đổi trả:
  • Trong vòng 07 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm.
  • Sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất và chưa được sử dụng, phải còn nguyên tem mác đính trên sản phẩm và sản phẩm phải được gói trong bao bì thương hiệu gốc.
  • Tổng giá trị đơn hàng mới phải lớn hơn hoặc bằng tổng giá trị đơn hàng muốn đổi trả.
 • Chi phí đổi sản phẩm:
  • Nếu sản phẩm bị lỗi do phía nhà sản xuất hoặc sản phẩm bị gửi sai so với đơn đặt hàng thì khách hàng sẽ không phải chịu thêm bất cứ chi phí nào cho đến khi nhận lại được sản phẩm đúng theo đơn đặt hàng.
  • Trường hợp khách hàng không hài lòng về sản phẩm, muốn đổi trả phải chịu chi phí vận chuyển cả 02 chiều và phí COD (nếu có).
 • Trường hợp khách hàng trả lại sản phẩm theo đúng chính sách nhưng chưa lấy ngay sản phẩm mới thì khoản tiền đã thanh toán sẽ được bảo lưu và đối trừ vào đơn hàng sau.

Lưu ý: Sản phẩm khuyến mãi không áp dụng đổi trả. (Trừ khi đó là lỗi của công ty)

Chia sẻ bài viết

Logo© Copyright 2024 DONEXgroup. Alright reserved
 • Các loại thẻ thanh toán
DONEXsport có thể giúp gì cho bạn?